Home » Razavi Khorasan Province » Binalud County

Binalud County (Razavi Khorasan Province) Street Guide and Map - page 2

Admin Center

 • طرقبه

List of streets in Binalud County

 • پ

 • پرستو 11
 • پرستو 12
 • پرستو 13
 • پرستو 14
 • پرستو 18
 • پرستو 2
 • پرستو 3
 • پرستو 4
 • پرستو 5
 • پرستو 6
 • پرستو 7
 • پرستو 8
 • پرستو 9
 • آ

 • آفتاب شهریاری
 • آبشار ۶
 • أ

 • أزادی
 • ا

 • اقاقیا
 • اقبال
 • الغدیر
 • الغدیر۲
 • امیر المومنین ۱
  service
 • امیر المومنین ۳
  service
 • امیر المومنین ۴
  service
 • امیر المومنین ۶
  service
 • امیر المومنین ۸
  service
 • امیرالمومنین ۱
  service
 • امام خمینی ۱۸ - بعثت ۱۵
 • امام خمینی ۲۰
 • امام خمینی ۲۲
 • امام خمینی ۲۶
 • امام خمینی ۲۸
 • امام رضا
  tertiary
 • امام رضا 24
  tertiary
 • امام رضا ۱۰
 • امام رضا ۱۱
 • امام رضا ۱۲
 • امام رضا ۱۳
 • امام رضا ۱۴
 • امام رضا ۱۵
 • امام رضا ۱۶
 • امام رضا ۱۷
  tertiary
 • امام رضا ۱۸
 • امام رضا ۱۹
 • امام رضا ۲
 • امام رضا ۲۰
 • امام رضا ۲۱
 • امام رضا ۲۲
 • امام رضا ۲۳
 • امام رضا ۲۴
 • امام رضا ۲۵
 • امام رضا ۲۶
 • امام رضا ۲۷
 • امام رضا ۲۸
 • امام رضا ۲۹
 • امام رضا ۳
 • امام رضا ۳۰
 • امام رضا ۳۱
 • امام رضا ۳۲
 • امام رضا ۳۳
 • امام رضا ۳۵
 • امام رضا ۳۶
 • امام رضا ۳۷
 • امام رضا ۳۸
 • امام رضا ۳۹
 • امام رضا ۴
 • امام رضا ۴۱
 • امام رضا ۴۳
 • امام رضا ۴۵
 • امام رضا ۵
 • امام رضا ۶
 • امام رضا ۷
 • امام رضا ۸
 • امام رضا ۹
 • امام رضا۲۱
 • اندیشه ۱۳
 • اندیشه ۱۵
 • ایرج یزدان بخش
  secondary
 • ارچنگ
 • ارچنگ زارعیان
 • ب

 • بلوار میلاد
  primary
 • بلوار امام رضا
  primary
 • بلوار ثامن
 • بلوار دانشسرا
  secondary
 • بلوار سعیدی
  primary
 • بنفشه ۱
 • بنفشه ۳
 • بنفشه ۴
 • به طرف باغات ازغد
 • بهار
 • بهشت
 • بولوار دانشگاه
 • بولوار شقایق
 • بوستان و گلستان
 • باغ
 • بزرگمهر ۱
 • بزرگمهر ۱.۳
 • بزرگمهر ۱/۱
 • بعثت
  tertiary
 • بعثت ۱۱
 • بعثت ۱۳
 • بعثت ۴
 • بعثت ۶
 • بعثت ۸
 • بعثت ۹
 • ت

 • تربیت
 • تربیت ۱
 • تربیت ۲
 • تربیت ۳
 • تربیت ۴
 • ج

 • جمشیدیان ۱
 • جانبازان
 • جانبازان ۱۰
 • جانبازان ۱۲
 • جانبازان ۱۴
  service
 • جایگاه گاز
  service
 • جاده فرح آباد
  tertiary
 • جاده قله
 • جاده مایان وسطی
  tertiary
 • جاده مایان سفلی
  tertiary
 • جاده مایان علیا
  tertiary
 • جاده نوچاه - کلاته عبدل
 • جاده چاه خاصه
 • جاده هزارچشمه
 • جاده کلاته آهن
 • جاده کلاته درخت بید
 • جاده کاریزنو
 • جاده ۴ باند در دست احداث شاندیز طرقبه
  tertiary
 • جاده ابرده - کلاته ابراهیم آباد
 • جاده ابرده - گراخک
  track
 • جاده ابرده - زشک
  tertiary
 • جاده باغ انبر
 • جاده تجر - مج
 • جاده حصار - ازغد
  tertiary
 • جاده حصار سرخ
  tertiary
 • جاده دیزدر
 • جاده در دست احداث شاندیز طرقبه
  tertiary
 • جاده روستای مج
  tertiary
 • جاده روستای حصار
  tertiary
 • جاده ساقشک
 • جاده شاندیز - کلاته ابراهیم آباد
  tertiary
 • جاده عنبران
  tertiary
 • جاده عنبران - جاغرق
  tertiary
 • ح

 • حصار سرخ
 • خ

 • خمینی ۲۴
 • خیابان میهن
  secondary
 • خیابان هفتم
 • خیابان هشید عابدینی
 • خیابان امیر المومنین
 • خیابان بزرگمهر
  secondary
 • خیابان دانش
 • خیابان داغستان
 • خیابان شهید حسین طحانیان
 • خیابان شهید ضرغامی زاده
 • خیابان صاحب الزمان۱۲ - شهید عابدین زاده
 • د

 • دهکده
 • دور برگردان فرعی
 • دانش ۱۰
 • دانش ۱۲
 • دانش ۲
 • دانش ۴
 • دانش ۶
 • دانش ۸
 • دانش آموز ۱
 • دانشگاه ۱۰
 • دانشگاه ۸
 • دانشجو ۲
 • ر

 • رودکی
 • رسالت ۱ - صاحب الزمان ۲۱
 • رسالت ۱۰ - جمشیدیان ۳
 • رسالت ۲ - ولیعصر
 • رسالت ۴ - ولیعصر ۲۱
 • رسالت ۹
 • رسالت۲
 • رسالت۳
 • رسالت۵
 • رسالت۶
 • رسالت۷
 • ز

 • زیر گذر
 • زیرگذر پیاده رو و دوچرخه
  footway
 • س

 • سلیمان زاده ۱
  service
 • سپهری
 • سجاد
  tertiary
 • سجاد ۷
 • سجاد ۹
 • سرآسیاب
 • ش

 • شقایق ۱
 • شهید فنایی
 • شهید قاسم مرگان
 • شهید ماهی ۱
 • شهید چمران
 • شهید حسین جمعی
 • شهید حسین جمعی ۱
 • شهید حسین جمعی ۱۲
 • شهید حسین جمعی ۳
 • شهید حسین جمعی ۶
 • شهید حسین جمعی ۷
  service
 • شهید حسین جمعی ۸
 • شهید حسین جمعی ۹
 • شهید رضا کوثری
 • شهید سلمان زاده